Hồ sơ  cần  chuẩn  bị xin thẻ tạm trú  TRC  cho người  nước  ngoài và các ký hiệu thẻ tạm trú ở  Việt Nam:

Hồ sơ  cần  chuẩn  bị xin thẻ tạm trú  TRC  cho người  nước  ngoài và các ký hiệu thẻ tạm trú ở  Việt Nam:
ĐIỀU 3. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2014
-Thẻ tạm trú là loại giấy tờ do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp cho người nước ngoài được phép cư trú có thời hạn tại Việt Nam và có giá trị thay thị thực.
1. Hồ sơ cần  chuẩn bị đối với  người  nước  ngoài có công ty bảo lãnh:
+ Giấy đăng ký kinh doanh và 1 bản  photo công chứng
+1 bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và đăng ký thuế.văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú mẫu NA6, NA5
+ Tờ khai thông tin người xin cấp thẻ tạm trú mẫu NA8,
+ Giấy phép lao động bản gốc và 1 bản công chứng có thời hạn trên 1 năm hoặc chứng mình người nước ngoài không thuộc diện xin cấp giấy phép lao động
+2 ảnh cỡ 3*4 ( áo màu nền trắng).
+ Giấy đăng ký tạm trú của người nước ngoài
2. Hồ ở  cần  chuẩn bị đối với  người  nước  ngoài  lấy  vợ hay chồng người  Việt Nam.
 Người nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú thăm thân:
+1 văn bản cấp thẻ tạm trú mẫu NA6 đối với cơ quan tổ chức và đối với mẫu form NA8 cho cá nhân
+ Hộ chiếu gốc và 1 bản công chứng,
+2 ảnh cỡ 3*4 cm( áo màu nền trắng).
+Đối với người bảo lãnh ở Viet nam cầm có cung cấp :
+chứng  minh nhân dân/ cccd,
+sổ hộ khẩu sao ý công chứng
+các giấy tờ chứng minh mối quan hệ khác như giấy đăng ký kết hôn , giấy khai sinh,, nếu giấy tờ nay ở nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa, dịch – công chứng.
3.Các ký hiệu thẻ tạm trú ở  Việt Nam
CÁC LOẠI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Thẻ có ký hiệu LV1
– Cấp cho người vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Thẻ có ký hiệu LV2
– Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
Thẻ có ký hiệu LS
– Cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam;
Thẻ có ký hiệu ĐT1
– Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định;
Thẻ có ký hiệu ĐT2
– Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định;
Thẻ có ký hiệu ĐT3
– Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng;
Thẻ có ký hiệu NNH
– Cấp cho người là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;
Thẻ có ký hiệu NN2
– Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam;
Thẻ có ký hiệu DH
– Cấp cho người vào thực tập, học tập;
Thẻ có ký hiệu PV1
– Cấp cho phóng viên, báo chí thường trú tại Việt Nam;
Thẻ có ký hiệu LĐT
– Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;
Thẻ có ký hiệu LĐ2
– Cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động;
Ký hiệu NG3, LV1,LV2, ĐT và DH có giá trị 5 năm
Ký hiệu NN1, NN2, TT có giá trị 3 năm
Ký hiệu LD, PV1 có giá trị 2 năm
Liên hệ: 
Phone: 0983026382( zalo/whatsapp)
Email:  vietnamchristravel@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *